کارگزاری آبان
1399/08/18
09:37
📈محصولات شيميايي هم همسو با دیگر گروه های بزرگ بازار معاملات خود را پر عرضه آغاز کردند.#شاروم٬ #شگويا٬ #نوري٬ #شيران٬ #زاگرس٬ #شغدير٬ #كرماشا٬ #پار...

📈محصولات شیمیایی هم همسو با دیگر گروه های بزرگ بازار معاملات خود را پر عرضه آغاز کردند.#شاروم٬ #شگویا٬ #نوری٬ #شیران٬ #زاگرس٬ #شغدیر٬ #کرماشا٬ #پارسان و #شاراک افت حداکثری قیمت را تجربه می کنند.#شصدف و #شدوص نمادهای پر تقاضای گروه اند.


انتهای خبر

0
0