پارسیس تحلیل
1399/11/12
08:13
#آریا #بنیادی #EPS برآورد سود شرکتها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان بخش نهم: پلیمر آریا ساسول شرکت پلیمر آریا ساسول با نماد #آری...

#آریا #بنیادی #EPSبرآورد سود شرکتها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومانبخش نهم: پلیمر آریا ساسولشرکت پلیمر آریا ساسول با نماد #آریا در صنعت پتروشیمی فعالیت می کند. مهمترین محصول شرکت پلی اتیلن می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ ۸۹۵۹ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۴۲۱۹ میلیارد تومانی (۴۶۰ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.شرکت در عملکرد ۹ ماهه خود با فروش ۱۱۵۱۸ میلیارد تومانی به سود ۷۲۱۱ میلیارد تومانی (۷۸۷ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.همچنین در حال حاضر و تا پایان دی مجموع فروش شرکت ۱۳۶۱۷ میلیارد تومان است.پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:✅ برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض نرخ های فعلی جهانی و دلار ۲۳ هزار تومان در ۲ ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده ۱۰۰۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.✅ سال مالی ۱۴۰۰: با فرض نرخ های فعلی جهانی و دلار ۲۰ هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده ۱۰۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.✅ سال مالی ۱۴۰۰: با فرض نرخ های فعلی جهانی و و دلار ۲۲ هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده ۱۲۰۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.❇️❇️ اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، شرکت قابلیت برآورد ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار )⛔️⛔️ این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر آریا با پی بر ای تحلیلی ۷ تا ۹ مرتبه ای در حال معامله می باشد
تهیه شده: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری بانک کارآفرین

انتهای خبر

0
0