سهم گلچین
1399/08/22
10:10
سه مصوبه شورای عالی بورس با هدف توسعه بازار سرمایه/ حفظ حقوق سرمایه گذاران اولویت و رسالت سازمان بورس است قالیباف سخنگوی شورای عالی بورس: یکی از مص...

سه مصوبه شورای عالی بورس با هدف توسعه بازار سرمایه/ حفظ حقوق سرمایه گذاران اولویت و رسالت سازمان بورس است


قالیباف سخنگوی شورای عالی بورس:


یکی از مصوبات شورایعالی بورس، بحث عدالت ترمیمی بود و بر اساس آن مقرر شد از طریق ساز و کار های جبرانی، برخی تخلفات جزیی، داخل بازار سرمایه رسیدگی و سایر موارد به قوه قضاییه ارجاع شود. قطعا با این تصمیم رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام می شود.


موضوع دوم بحث افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم بود. دستورالعمل اجرایی این موضوع به شورای عالی بورس پیشنهاد شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت. در این دستور العمل ساز و کار افزایش سرمایه از محل صرف سهام یا سلب حق تقدم به همراه موارد استثنا تبیین شده و شرکت ها می توانند بحث تامین مالی و افزایش سرمایه در بازار سرمایه را با روش های مختلف دنبال کنند.


سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سومین موضوعی بود که در شورای عالی بورس تصویب شد.انتهای خبر

0
0