آتی کالا
1399/08/18
08:09
پسته آذر بعد از حمایت در محدوده 163000 و بازگشت در محدوده مقاومتی 167000 قرار گرفته که در صورت عبور از این محدوده، اهداف 169000-171000 را دنبال خوا...

پسته آذر بعد از حمایت در محدوده ۱۶۳۰۰۰ و بازگشت در محدوده مقاومتی ۱۶۷۰۰۰ قرار گرفته که در صورت عبور از این محدوده، اهداف ۱۶۹۰۰۰-۱۷۱۰۰۰ را دنبال خواهدکرد.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0