همفکران
1401/03/02
16:56
#مجمع #سخوز 📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی سخوز ✅ هزینه‌ خرید پاکت کاغذی در عراق بین ۶تا ۹ سنت است. ✅نکته ای که وجود دارد سعی کردیم کمتر ...

#مجمع


#سخوز📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی سخوز✅ هزینه خرید پاکت کاغذی در عراق بین ۶تا ۹ سنت است.✅نکته ای که وجود دارد سعی کردیم کمتر سیمان پاکتی به عراق صادر کنیم و بیشتر بصورت فله صادر کردیم که هزینه پاکت ندهیم✅درآمد العماره در عراق بصورت دیناری است نه دلاری و به شکل دیناری محصول می فروشیم.✅متوسط نرخ فروش سیمان در العماره حدود ۵۴ دلار است.✅نرخ خرید کلینکر نیز ۲۶ دلار است.✅قیمت سیمان خورستان همیشه نسبت به سایر شرکت ها بالاترین نرخ بوده است.
✅سر جمع هزینه های حمل سیمان تا کارخانه العماره در هر تن ۱۶ دلار است.✅آخرین نرخی که طبق فوب خلیج فارس به کویت سیمان می فروشیم حدود ۳۶ دلار است.
Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0