بورس نیوز
1399/08/25
12:25
سبزی شاخص در دومین روز هفته

شاخص کل با رشد ۹۷۱۷ واحدی به عدد ۱.۲۵۷.۳۶۷ رسید. شاخص هم وزن با رشد ۶۶.۵۲ واحدی به عدد ۳۶۹.۶۰۰ رسید.

انتهای خبر

0
0