بورس۲۴
1401/02/25
09:51
بررسی عملکرد «خلیبل»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت مالیبل سایپا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۴ ریال سود محقق کرد .

بررسی عملکرد «خلیبل»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مالیبل سایپا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۴ ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۷ ریال زیان ساخته بود. سود ناخالص با کاهش ۳۳ درصدی به ۳۲ میلیارد تومان و سود خالص به ۲ میلیارد تومان رسید.خلیبل
انتهای خبر

0
0