بورس۲۴
1401/03/19
10:37
علت افت سود «لابسا» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آبسال دلایل افت سود شرکت را تشریح نمود.

علت افت سود «لابسا» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آبسال دلایل افت سود شرکت را تشریح نمود.

لابسا
انتهای خبر

0
0