کدال۳۶۰
1399/12/04
12:19
#خفولا خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت خدمات فنی فولاد یزد 🔹 تاریخ جلسه: ساعت 15:00 مورخ 1399/12/03 ...

#خفولا


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت خدمات فنی فولاد یزد🔹 تاریخ جلسه: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳🔹 سرمایه فعلی: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۵۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۹۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۵۶,۵۲۳ میلیون ریال- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : ۳۳,۴۷۷ میلیون ریال
۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۱۲:۱۹:۴۵ (۷۲۴۴۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0