مهدی راد
1399/11/14
04:19
آیا کدال رو برای #غالبر چک کردید؟ غالبر از اواسط دی ماه بهره برداری از کارخانه شیر خشک رو شروع کرده که طبق شفاف سازی شرکت 50% افزایش درامد برای شر...

آیا کدال رو برای #غالبر چک کردید؟غالبر از اواسط دی ماه بهره برداری از کارخانه شیر خشک رو شروع کرده که طبق شفاف سازی شرکت ۵۰٪ افزایش درامد برای شرکت دارد.توجه کنید قیمت سهم نسبت به مهر ۹۸ یعنی یک سال و ۴ ماه پیش فقط ۱۵ درصد بوده!ارجاع:


https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=uukvqZ۹GxwOjP۳TO۳AP۴rw٪۳D٪۳D&rt=۰&let=۱۱&ct=۰&ft=-۱انتهای خبر

0
0