سهم گلچین
1399/10/08
09:29
مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کلید خورد 🔹از فردا سه شنبه ۹ دی ماه، هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی خواهد شد. 🔹عدد و رقمی ک...

مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کلید خورد🔹از فردا سه شنبه ۹ دی ماه، هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی خواهد شد.🔹عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می شود، ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.

انتهای خبر

0
0