کارگزاری آبان
1399/10/29
09:26
📊#بالبر اطلاعیه 99/10/29 *کابل البرز* 3ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 34 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 10 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه ...

📊#بالبر


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*کابل البرز*


۳ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۱۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0