پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
18:20
♦️مشاهده یک گونه نادر پلنگ ایرانی در جیرفت 🔹رییس اداره حفاظت محیط زیست جیرفت از مشاهده یک گونه نادر پلنگ ایرانی در دهستان رمون بخش ساردوئیه شهرستا...

♦️مشاهده یک گونه نادر پلنگ ایرانی در جیرفت🔹رییس اداره حفاظت محیط زیست جیرفت از مشاهده یک گونه نادر پلنگ ایرانی در دهستان رمون بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت طی روز‌های اخیر خبر داد. او با بیان اینکه گونه نادر پلنگ ایرانی یکی از ۹ زیرگونه پلنگ دنیا است که از نظر جثه بزرگترین آن‌ها به شمار می‌رود گفت: این پلنگ در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمره جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.‌جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tqU


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0