کدال۳۶۰
1400/04/13
09:34
#ساینا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع بهداشتي ساينا - نماد: ساينا 1400-04-13...

#ساینا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع بهداشتی ساینا - نماد: ساینا۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۰۹:۳۴:۵۰ (۷۶۶۵۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0