سهم گلچین
1401/02/18
08:36
#کدال #افزایش_سرمایه ✅ مجوز افزایش سرمایه 256 درصدی #لبوتان از محل سود انباشته صادر شد. #کدال #افزایش_سرمایه ✅ مجوز افزایش سرمایه 14 درصدی #ثمسک...

#کدال


#افزایش_سرمایه✅ مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶ درصدی #لبوتان از محل سود انباشته صادر شد.#کدال


#افزایش_سرمایه✅ مجوز افزایش سرمایه ۱۴ درصدی #ثمسکن از محل سود انباشته صادر شد.انتهای خبر

0
0