سیگنال یاب روزانه
1399/10/29
11:27
#ولساپا تقاضای خوبی داره، محدوده 350 قابل بررسی هست میتونه فعلا یه 15، 20 درصدی رشد کنه

#ولساپا تقاضای خوبی داره، محدوده ۳۵۰ قابل بررسی هستمیتونه فعلا یه ۱۵، ۲۰ درصدی رشد کنه

انتهای خبر

0
0