مبین تحلیل
1399/09/04
10:06
📌#نبض_بازار عرضه های آبشاری در تمامی بازار، پلایشی ها صف خرید خود را عرضه کردنند، فلزات اساسی هم در صف فروش. ➖➖➖➖

📌#نبض_بازار


عرضه های آبشاری در تمامی بازار، پلایشی ها صف خرید خود را عرضه کردنند، فلزات اساسی هم در صف فروش.


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0