کدال۳۶۰
1399/10/29
10:21
#معیار اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ▪️ شرکت سرمایه گ...

#معیار


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
▪️ شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱٪ افزایش زیان داشته است.▪️ «معیار» با سرمایه ثبت شده ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۲۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۲۱:۰۳ (۷۱۳۴۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0