کارگزاری آبان
1399/11/13
08:10
📊#حریل اطلاعیه 99/11/12 *ریل پرداز سیر* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#حریل


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۲


*ریل پرداز سیر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0