تحلیل برای سود
1400/10/27
15:36
بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها (27دی 1400) بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #کمنگنز، #شپدیس، #انرژی3 و #خلنت بوده است.

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها


(۲۷دی ۱۴۰۰)بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #کمنگنز، #شپدیس، #انرژی۳ و #خلنت بوده است.انتهای خبر

0
0