ایبنا
1399/08/18
08:25
سامانه همراه بانک رفاه بار دیگر ارتقاء و در اختیار عموم قرار گرفت

بانک رفاه کارگران، در راستای ارتقای خدمات الکترونیکی خود به مشتریان و بهبود عملکرد سامانه های موبایلی، بار دیگر اقدام به توسعه و بهبود خدمات ارایه شده در بستر همراه بانک کرد.

به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، در اقدامی که به آن اشاره شد و در راسﺘای ﺗﻮسﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ خﺪمات بانﻜﺪاری الﻜﺘرونﻴﻜﻲ و نیز در ﺟهت بهﻴنﻪسازی و بهﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴت سامانﻪ موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل android و ios ، بانک رفاه کارگران ضمن ارتقاء زیرساخت نرم افزاری SDK (مجموعه توسعه نرم افزار) سامانه مذکور با هدف سازگاری با نسخه جدید سیستم عامل یادشده، امﻜانات دیگری را در سامانﻪ فوق‌الذکر اﻳﺠاد کرده است که از هم اینک می تواند مورد استفاده کاربران قرار بگیرد.
متناسب با تغییرات جدیدی که در همراه بانک رفاه کارگران اعمال شده است، از این پس کاربران هر دو سیستم عامل می توانند از طریق منوی مدیریت پروفایل ← مدیریت ارسال پیامک و انتخاب حساب مورد نظر، نسبت به فعالسازی، غیرفعالسازی و تمدید خدمت ارسال پیامک مانده حساب برای هر یک از حساب‌های متعلق به خود اقدام کنند.
بر اساس این به روز رسانی همچنین امکان انتقال وجه پایا دوره‌ای از طریق منوی انتقال وجه← انتقال وجه پایا و با انتخاب گزینه "دوره‌ای" و تعیین تعداد دفعات، دوره پرداخت و تاریخ اولین پرداخت، برای کاربران سامانه فراهم شده است.
علاوه بر این کاربران می‌توانند از طریق منوی تسهیلات ← پرداخت قسط و با انتخاب گزینه "دوره‌ای" و تعیین تعداد دفعات، دوره پرداخت و تاریخ اولین پرداخت، نسبت به پرداخت دوره‌ای اقساط تسهیلات اقدام کنند.
امکان جدید دیگر اضافه شده به نرم افزار، امکان خرید شارژ شگفت انگیز ایرانسل است که کاربران می توانند از طریق منوی "خرید شارژ" از آن استفاده کنند. همچنین، کاربران می‌توانند از طریق منوی سایر خدمات ← حساب‌های خودپرداز و بدون نیاز به حضور در شﻌﺒﻪ نﺴﺒت بﻪ مﺸاﻫﺪه لﻴﺴت ﺣﺴابﻫای خﻮد و انﺘﺨاب ﺣﺪاﻛﺜر ﭼهار ﺣﺴاب ﺟهت نﻤاﻳﺶ آنها بر روی دسﺘﮕاهﻫای خﻮدﭘرداز بانک رفاه کارگران اقدام کنند.
گزارش چک های واگذاری شده از دیگر خدمات جدید موبایل بانک رفاه کارگران است. این خدمت از طریق منوی چک ← گزارش چک‌های واگذارشده و بر اساس فیلترهای داده‌ای مختلف نظیر شماره حساب، شماره سریال چک، شماره سری چک و بازه زمانی برای کاربران سامانه فراهم شده است.
گفتنی است، مشتریان این بانک که از خدمات همراه بانک استفاده می کنند، می توانند با مراجعه به سایت بانک رفاه کارگران به نشانی www.refah-bank.ir نسبت به دریافت نسخه جدید نرم افزار و یا به روز رسانی آن اقدام کنند.
انتهای خبر

0
0