بورس۲۴
1400/09/06
13:11
علت افت سود آ س پ چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آ س پ در خصوص علت کاهش سود شفاف سازی کرد.

انتهای خبر

0
0