پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
20:47
ربیعی: 🔹 تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر ممنوع است 🔹 در این تعطیلی گسترده حتی نسبت به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/0...

ربیعی:


🔹 تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر ممنوع است🔹 در این تعطیلی گسترده حتی نسبت به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد
جزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۹W


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0