اقتصاد نیوز
1399/08/11
21:51
افت دست‌جمعی نرخ سود

اقتصادنیوز: امروز ۱۱ آبان ۱۳۹۹ معاملات بازار اوراق بدهی با ۵۷ میلیارد تومان، معادل ۲۶ درصد رشد داشت و به ۲۷۶ میلیارد تومان رسید.

به گزارش اقتصادنیوز نرخ بازده اوراق با سررسیدهای کوتاه مدت کاهش چشمگیری داشتند.


در همین زمینه


منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟


نرخ بازده اوراق با سررسید شش ماه ۱.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۵.۵ درصد رسید. نرخ بازده اوراق یکساله هم کاهش نیم درصدی داشت و به ۱۸.۳ درصد رسید. البته اوراق با سررسید میان مدت افزایش داشت. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال ۳ دهم درصد کاهش یافت و به ۲۱ درصد رسید. نکته جالب باثبات بودن نرخ بازده اوراق با سررسید یکسال و نیم است.انتهای خبر

0
0