مدت: 30 ثانیهحجم: 1.5 مگابایت
کامودیتی Commodities
1401/06/01
00:39
#برجام آقای گروسی رییس IAEA میگوید که امکان صرف نظر از بندهای هسته ای ایران وجود نداشته و ایران بایستی موضوعات مرتبط با فعالیتهای هسته ای را برطرف...

#برجامآقای گروسی رییس IAEA میگوید که امکان صرف نظر از بندهای هسته ای ایران وجود نداشته و ایران بایستی موضوعات مرتبط با فعالیتهای هسته ای را برطرف نماید"Dropping probes is not something the IAEA does or will ever do without a proper process. The key to this lies on a very simple thing. Will Iran cooperate with us?" @Commoditiesانتهای خبر

0
0