همفکران
1399/11/15
10:47
#خبرهای_موثر روحانی: 🔹باهمه توان برای مضاعف نشدن مشکلات اقتصادی تلاش می‌کنیم 🔹دوماه وقت دولت برای بودجه صرف شد اما حاصل جمع آن صفر شد! 🔹هیچ بن...

#خبرهای_موثر


روحانی:🔹باهمه توان برای مضاعف نشدن مشکلات اقتصادی تلاش می‌کنیم🔹دوماه وقت دولت برای بودجه صرف شد اما حاصل جمع آن صفر شد!🔹هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، هیچ فردی هم به آن اضافه نخواهد شدانتهای خبر

0
0