نوسانگیر بازار سرمایه
1399/11/15
09:10
🟢 #کفپارس از صف فروش فاصله گرفت ✳️ قدرت خریدار درحال افزایش ✳️ افزایش تقاضا در این دقایق #نبض_بازار ✅ @Navasani

🟢 #کفپارس از صف فروش فاصله گرفت✳️ قدرت خریدار درحال افزایش✳️ افزایش تقاضا در این دقایق#نبض_بازار✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0