موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
11:12
#نکته: اگرم #بایدن رای بیاره، همین فردا که تحریم ها لغو نمیشه #دولت_روحانی یک دولت سوخته است و چیزی تا پایان دولت نمانده، تا #دولت_بعدی سرکار نیاد...

#نکته: اگرم #بایدن رای بیاره، همین فردا که تحریم ها لغو نمیشه#دولت_روحانی یک دولت سوخته است و چیزی تا پایان دولت نمانده، تا #دولت_بعدی سرکار نیاد وضعیت مشخص نیست.


@Waveplus

انتهای خبر

0
0