اسمارت بورس
1399/08/29
12:45
#ذوب حمایت ۴۲۰ تومان و حفظ کرد⚡️📈 در گام اول باید از ۵۰۰ عبور کنه📊 که با عبور از این محدوده میشه اهداف بالاتر را دنبال کرد⚡️ 📊

#ذوب حمایت ۴۲۰ تومان و حفظ کرد⚡️📈


در گام اول باید از ۵۰۰ عبور کنه📊 که با عبور از این محدوده میشه اهداف بالاتر را دنبال کرد⚡️


📊انتهای خبر

0
0