خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/01/15
21:24
شرکت س. توسعه صنایع سیمان | #سیدکو | 📆 1400/01/15 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 9,033 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 6,380 ♦️قیم...

شرکت س. توسعه صنایع سیمان | #سیدکو |📆 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۹,۰۳۳🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۶,۳۸۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۷۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0