کدال۳۶۰
1401/06/01
10:24
#حشکوه آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت دل...

#حشکوه


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۰:۲۴:۴۲ (۹۲۷۸۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0