بورس۲۴
1401/01/10
14:04
«فباهنر» در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به فروش ۵۵۷۳ میلیارد تومانی دست یافت .

«فباهنر» در سال 1400 بیش از 5500 میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به فروش ۵۵۷۳ میلیارد تومانی دست یافت تا شاهد رشد ۸۱ درصدی فروش این شرکت نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ باشیم. هم چنین فروش اسفند ماه این شرکت به حدود ۶۸۶ میلیارد تومان رسید.


فل
انتهای خبر

0
0