صدای بورس
1401/06/02
18:02
شنبه بخرید تا آخر هفته ۲۰٪ رو تضمینی میده تضمینشم با خودم ۱۰ دقیقه دیگه آیدی رو برمیدارم شمارمم میذارم اگر ۲۰٪ تا آخر هفته اگر نداد زنگ بزنید هر ...

شنبه بخرید تا آخر هفته ۲۰٪ رو تضمینی میده


تضمینشم با خودم۱۰ دقیقه دیگه آیدی رو برمیدارمشمارمم میذارم اگر ۲۰٪ تا آخر هفته اگر نداد زنگ بزنید هر چی خواستید بگیدانتهای خبر

0
0