آواتحلیل
1399/09/30
11:32
#فملی #بورس_کالا ۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۲۰۱۱۲۳ تومان عرضه و ۷۴۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فملی


#بورس_کالا


۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۲۰۱۱۲۳ تومان عرضه و ۷۴۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0