حامیان بورس ایران
1399/08/27
23:22
#وساپا ✅ نمایان شدن کد حقوقی صندوق سهم آشنا به عنوان سبدگردان رسمی در لیست سهامداران درصدی وساپا ✅ سهامداران حقیقی وساپا باید این اتفاق را باید ب...

#وساپا✅ نمایان شدن کد حقوقی صندوق سهم آشنا به عنوان سبدگردان رسمی در لیست سهامداران درصدی وساپا✅ سهامداران حقیقی وساپا باید این اتفاق را باید به فال نیک بگیرند ضمنا تحرکات حجمی بالا در روزهای اخیر در نماد وساپا نیز مرتبط با حضور همین سبدگردان است.انتهای خبر

0
0