همفکران
1399/08/25
08:02
#نبض_بازار 📌وقفه معاملاتي نمادهای #بپیوند و #گکوثر به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

#نبض_بازار


📌وقفه معاملاتی نمادهای #بپیوند و #گکوثر به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمتانتهای خبر

0
0