سهم گلچین
1400/05/30
20:45
شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۹۹ مصوب نموده است: 🔹تا پایان ۱۴۰۰ هزینه دسترسی به پلتفرم‌های خارجی سه برابر گرانتر و کیفیت (سرعت) دسترسی به آنها پ...

شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۹۹ مصوب نموده است:🔹تا پایان ۱۴۰۰ هزینه دسترسی به پلتفرم‌های خارجی سه برابر گرانتر و کیفیت (سرعت) دسترسی به آنها پنج برابر کمتر از معادل بومی باشد

انتهای خبر

0
0