پایگاه خبری انتخاب
1399/10/28
03:07
خبرنگار NBC: بایدن در روز تحلیف آمریکا را به قرارداد پاریس برمیگرداند/انتخاب @Entekhab_ir

خبرنگار NBC: بایدن در روز تحلیف آمریکا را به قرارداد پاریس برمیگرداند/انتخاب@Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0