کدال۳۶۰
1401/03/29
11:53
#برکت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - رشد سود عملیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت گروه دارویی برکت شرح رویداد: سود...

#برکت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - رشد سود عملیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه دارویی برکتشرح رویداد:


سود عملیاتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۳۰درصد تغییر داشته است و سود عملیاتی در سال مالی جاری افزایش یافته است.
۱۴۰۱-۰۳-۲۹ ۱۱:۵۴:۴۷ (۸۹۸۵۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0