بورس۲۴
1401/03/31
11:59
تازه ترین گزارش از کفایت سرمایه بانک ها

معرفی پرخطر ترین بانک ها برای سپرده گذاری پست بانک منفی شد! کفایت سرمایه بانک های گردشگری ، سرمایه و پارسیان قرمز تر از قبل!

تازه ترین گزارش از کفایت سرمایه بانک ها

بورس۲۴ : استانداردهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ کفایت سرمایه بانک ها باید ۸ درصد باشد.


اما در حال حاضر از مجموع ۱۹ بانک و موسسه اعتباری که در بازار سرمایه حضور دارند و صورت های مالی آن ها در دسترس عموم مردم است، این نسبت برای ۷ بانک آینده، دی، شهر، پارسیان، سرمایه، گردشگری و ایران زمین منفی است.


نسبت کفایت سرمایه در بانک های خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد بالاتر از ۸ درصد است و بانک های قرض الحسنه رسالت، پست بانک، اقتصاد نوین، تجارت، صادرات و اعتباری ملل مثبت است اما تا نرخ استاندارد ۸ درصد فاصله زیادی دارد.


در واقع تنها سه بانک دارای نسبت کفایت سرمایه نسبتا استانداردی هستند که شامل بانک سینا، بانک سامان و بانک ملت هستند.


به گزارش بورس۲۴ و تازه ترین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و مقایسه آن با صورت های مالی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که بانک های سامان و ملت که در سال قبل دارای نسبت کفایت سرمایه به ترتیب ۲,۱۵ درصد و ۷,۱۱ درصد بودند در سال مالی ۱۴۰۰ موفق شدند تا این نرخ را به استانداردهای مد نظر بانک مرکزی نزدیک کرده و آن را به ترتیب به ۸,۴۵ درصد و ۸,۲ درصد افزایش دهند.


اما شرایط برای بانک های آینده، دی و پارسیان بسیار نامطلوب پیش رفته است. زیرا نرخ کفایت سرمایه آن ها در قیاس با سال ۱۳۹۹ منفی تر شده است. نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال ۹۹ حدود ۱۲۲ درصد منفی بود که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵۷ درصد منفی رسید. این نسبت در بانک دی طی سال ۹۹ برابر با منفی ۳۱ درصد بود که در پایان سال گذشته به منفی ۳۹ درصد تغییر یافت.


گفتنی است که این نرخ برای بانک دی طی سال های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب منفی ۵۳ درصد و منفی ۳۰ و نیم درصد بود. بانک پارسیان هم که در سال ۹۹ با نسبت کفایت سرمایه منفی ۵,۵۱ درصد مواجه بود در سال ۱۴۰۰ این نرخ را به منفی ۷،۷۷ درصد تغییر داد.


در این بین پست بانک که در سال ۱۴۰۰ نسبت کفایت سرمایه خود را به ۳,۸۹ درصد افزایش داد با وجود این که هنوز از استاندارد مناسبی برخوردار نیست اما تلاش خود را کرده که نسبت به سال ۹۹ که از نسبت منفی ۱,۱۴ درصد برخوردار بود، فاصله بگیرد.


بانک صادرات نیز در سال ۹۹ این نسبت را منفی ۵ صدم درصد اعلام کرده بود و در سال ۱۴۰۰ آن را به ۲ و نیم درصد مثبت رساند.


کفایت سرمایه
انتهای خبر

0
0