بورس پرس
1399/08/12
08:15
درصد افزایش سرمایه زیرمجموعه "زکوثر" از تجدید ارزیابی برای سومین بار تغییر کرد

زیرمجموعه هلدینگ کشاورزی کوثر برای سومین بار درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را تغییر دارد و به ۲۵۱ درصد رساند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت تولید گوشت مرغ ماهان که برای بار نخست از پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۲۰ درصدی خبر داده و پس از آن به دلیل اصلاح زمین مندرج در سایر دارایی ها توسط هیات مدیره میزان افزایش سرمایه را به ۲۴۹ درصد تعدیل کرد برای سومین بار میزان افزایش سرمایه را به ۲۵۱ درصد تغییر داد.


براین اساس، "زماهان" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۴۰ به ۱۴۰.۳ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (صرفا زمین) اعمال خواهد شد.


بنابراین گزارش، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۸۵.۱ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0