پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
11:30
♦️رئیس سازمان مالیاتی: هر ایرانی صاحب کد اقتصادی می‌شود 🔹داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی را ایجاد ک...

♦️رئیس سازمان مالیاتی: هر ایرانی صاحب کد اقتصادی می‌شود🔹داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی را ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی برشمرد و گفت: این اقدام باعث تحول جدی در حوزه مالیات ستانی می‌شود.جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tmO


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0