کدال۳۶۰
1400/01/18
10:29
#وامین آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز 1400-01-18 10:30:00 (734550) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#وامین


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز۱۴۰۰-۰۱-۱۸ ۱۰:۳۰:۰۰ (۷۳۴۵۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0