کانال عرضه اولیه
1399/08/25
12:49
♦️👈 خبر فوری .... شنیده تایید شد 🔴🔵⚫️👈 تا اطلاع ثانوی فروش سهام عدالت متوقف شد 👈

♦️👈 خبر فوری .... شنیده تایید شد🔴🔵⚫️👈 تا اطلاع ثانوی فروش سهام عدالت متوقف شد👈

انتهای خبر

0
0