بورس۲۴
1401/04/02
13:28
«سغرب» فصل اول خود را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، فروش ۳ ماهه شرکت صنایع سیمان غرب به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان رسید. هم چنین شرکت در خرداد ماه ۴۴ میلیارد تومان بود.

«سغرب» فصل اول خود را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، فروش ۳ ماهه شرکت صنایع سیمان غرب به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان رسید. هم چنین شرکت در خرداد ماه ۴۴ میلیارد تومان بود.

سغرب
سغرب
انتهای خبر

0
0