اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/16
11:44
#بگیلان خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت توسعه مسیر برق گیلان 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️...

#بگیلان


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت توسعه مسیر برق گیلان🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0