چارتیست بورس
1399/10/09
17:28
#ونیرو مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅ لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅ خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅ ه...

#ونیرو مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅هر یک از اهداف میتواند نقطه سیو سود باشد که بستگی به سیستم فردی شما دارد ✅در نظر داشتن دید میان مدت برای این سهم میتواند سود ساز باشد ✅انتهای خبر

0
0