کانال کدال
1400/09/06
17:18
📊نماد: ثباغ 📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 🏭شرکت: شهرسازي و خانه سازي باغميشه 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ...

📊نماد: ثباغ📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰🏭شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغمیشه📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#ثباغ #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0