مبین تحلیل
1399/08/24
09:41
#گزارش_بازار معرفی نمادهای که در دو هفته گذشته کاملا منفی بودند (با درصدهای منفی قیمتی ) امروز صف خریدند یا در استانه صف خرید قرار دارند . ➖➖➖➖

#گزارش_بازارمعرفی نمادهای که در دو هفته گذشته کاملا منفی بودند (با درصدهای منفی قیمتی ) امروز صف خریدند یا در استانه صف خرید قرار دارند .➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0