بورس امروز
1399/12/06
17:50
📌 تغییرات مدیریتی در تاپیکو 🔹محمد رضا صادقی مقدم مدیر اسبق شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به ریاست هیئت مدیره تاپیکو منصوب شده است. 🆔

📌 تغییرات مدیریتی در تاپیکو🔹محمد رضا صادقی مقدم مدیر اسبق شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به ریاست هیئت مدیره تاپیکو منصوب شده است.🆔انتهای خبر

0
0